Home » Wacana Falsafah Sains: Sejarah Dan Pemikiran by Abdul Rahman Abdullah
Wacana Falsafah Sains: Sejarah Dan Pemikiran Abdul Rahman Abdullah

Wacana Falsafah Sains: Sejarah Dan Pemikiran

Abdul Rahman Abdullah

Published 2010
ISBN :
Paperback
295 pages
Enter the sum

 About the Book 

Intelektual Islam secara ilmiahnya menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan utama di mana sains dan Islam tidak dapat dipisahkan.Perkembangan mutahir memperlihat gugatan terhadap aliran empirisisme dalam sains moden. Apa yang dikatakan empirisisme? secara mudahnya ia suatu suatu pengalaman praktikal bukan hanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan setiap empirisisme itu sendiri mempunyai kategorinya.Selain itu, gugatan terhadap konsep dualisme ilmu dalam sains tabii (natural science) dengan sastera dan sains kemanusiaan yang membentuk sifat inter-disiplin dan budaya trans-disiplin. Sains dibuktikan melalui bukti-bukti hasil daripada proses ujikaji dan pencerapan. Sains sendiri berkait dengan falsafah. Secara popularnya membawa maksud berfikir secara rasional dan bukan emosional.Pendedahan yang diberikan penulis benar-benar membuka pemikiran dan pendangan pembaca. Aspek asal usul, aliran yang dikaitkan dengan sains menjadi perdebatan sekaligus membuahkan pendapat dan pemikiran untuk menjana buah fikir seorang intelektual.Suka saya memetik penyataan daripada buku ini yang mempamerkan Prof. Mohammed Abdus Salam, There is only one universal science, its problems and modalities are international and there is no Hindu Science, no Jewish Science, no Confucian Science, no Christian Science.http://lembahbicara.blogspot.com/2012...